Poland has taken significant action to save the EU from a major public policy debacle.
Background information at eWeek.

Thank Poland letter (Romanian translation)

[English version] [German version] [Polish version] [Spanish version] [French version] [Esperanto version]

Subsemnatii doresc sa exprime sincerele lor multumiri guvernului 
Poloniei pentru actiunea de a inlatura adoptarea Directivei 
referitoare la patentele software de pe agenda intilnirii 
Consiliului Agriculturii din 21 decembrie 2004. Adoptarea 
directivei referitoare la patentele software ar fi fost o grava 
eroare a Uniunii Europene.

(Lista semnaturilor nu este publicata pe internet, pentru a 
preveni abuzurile.)

Further information is available on the English-language page.