Poland has just saved the EU from a major public policy debacle.
Background information at eWeek.

Thank Poland letter (Polish Translation)

[English version] [German version] [Esperanto version]

My, niżej podpisani, chcemy przekazać Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej
szczere wyrazy wdzięczności za działania na rzecz usunięcia z porządku
obrad posiedzenia Komisji Rolnictwa w dniu 21 grudnia 2004 ,,pozycji A''
dotyczącej przyjęcia ,,Dyrektywy Patentowej na Oprogramowanie''.
Przyjęcie tej ,,Dyrektywy Patentowej'' byłoby ogromnym błędem Unii Europejskiej.

(The list of signatures is not published on the internet, in order
to prevent abuse.)

Further information is available on the English-language page.